top of page

TOMY

Persvrijheid en mensenrechtenactivisme liggen niet goed in Honduras. In dat land hebben journalisten en mensenrechtenverdedigers vaak te lijden onder bedreigingen, intimidatie, en bruut geweld. Tussen 2001 en juli 2020 zijn er minstens 86 journalisten vermoord, terwijl 92% van deze moordzaken onbestraft blijft. Ondanks een in 2015 aangenomen wet  om mensenrechtenverdedigers en journalisten te beschermen, worden hun rechten en vrijheden nog steeds door veel partijen geschonden, waaronder de regering van Honduras.

Maar deze gevaren weerhouden Tomy, een mensenrechtenactivist en journalist, er niet van haar werk te blijven doen. Zij vecht tegen de schendingen van vrouwenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de grondrechten van de inheemse bevolking. Met haar werk als journalist en activist streeft ze naar rechtvaardigheid. Ondanks de dreigingen die op haar pad liggen, is zij niet van plan om te stoppen.


“Het werk als mensenrechtenverdediger geeft extreem veel voldoening. Maar voordat je eraan begint moet je serieus nadenken over een dergelijke keuze.


Ik heb geen hoop, alleen wanhoop voor Honduras. Maar ik geef mijn werk niet op.”
 

In 2016 verbleef Tomy in Shelter City Den Haag. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om uit te rusten en mentaal en psychologisch te herstellen van de tegenstand die zij had te verduren. Tijdens haar verblijf in Shelter City kon ze haar taalvaardigheden verder ontwikkelen en ook meer kennis opdoen over digitale en fysieke veiligheid.

Tomyklein.jpg
bottom of page