top of page
SOHAIL UITGEKOZEN-2224 website.jpg

SOHAIL

De gevangeniswetten in Pakistan vallen ver onder de internationale normen. Achter de tralies in Pakistan vinden dan ook regelmatig mensenrechtenschendingen plaats. Sohail is een voormalige ingezetene, die 10 jaar lang onrechtmatig in de gevangenis heeft gezeten. Hij heeft zijn leven in dienst gesteld van het verbeteren van de rechten van gevangenen en hun families, door toezicht te houden op de mensenrechtensituatie in gevangenissen en bijstand te bieden aan families vanuit zijn rol as strafrechtelijk onderzoeker. Zijn overtuiging is dat het penitentiaire stelsel gedetineerden moet voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij na hun vrijlating. Hij hoopt dat hij ooit in Pakistan een revalidatiecentrum kan opzetten voor ex-gedetineerden.

Mensen die kritisch zijn op de Pakistaanse regering, alsook mensenrechtenverdedigers zoals Sohail, zijn door hun activiteiten vaak doelwit van intimidatie en zelfs vervolging door de overheid. Helaas is het nog steeds de norm dat voorvechters van rechtvaardigheid straffeloos bedreigd en geweld aangedaan kan worden. Sohail wordt bedreigd door mensen die het oneens zijn met zijn werk—zijn initiatieven om op te komen voor de rechten van gevangenen en een einde te maken aan de doodstraf. Maar deze dreigementen hebben Sohail er niet van weerhouden door te gaan met zijn werk als mensenrechtenverdediger.

 

“Ik wil de stem zijn van zij die niet gehoord worden.”

 

Sohail was in 2021 te gast in Shelter City Zwolle. Tijdens zijn verblijf bouwde hij een netwerk op met andere organisaties en mensen die zijn overtuigingen delen over de rechten van gevangenen en het beëindigen van de doodstraf. Naast het delen over zijn ervaringen, maakte hij ook gebruik van zijn tijd in Nederland om kennis op te doen over geestelijk en spiritueel welzijn en herstel — deze hoopt hij te kunnen gebruiken bij het opzetten van zijn revalidatiecentrum.

bottom of page