top of page
Shelter City candidate Moja expo selection-1980.jpg

MOJALIFA

Hoewel de LHBTI+-gemeenschap in Zimbabwe groter wordt, blijft zij onder druk staan. LHBTI+’s worden zwaar gediscrimineerd door hun familie, de overheid en de samenleving. Hierdoor hebben ze te lijden onder dakloosheid, intimidatie en geweld. Discriminerende wetten tegen homoseksuele relaties dragen bij aan de schade die deze gemeenschap berokkend wordt. Ondanks pleitbezorgingen tegen zulke wetten, blijft de situatie onveranderd. “We hebben geprobeerd om de wet in Zimbabwe te veranderen en we hebben gefaald.”

Omdat zij opkomen voor de rechten van LHBTI+’s, staan Mojalifa en zijn collega’s bloot aan gevaar. Veiligheidsdiensten in Zimbabwe houden zijn organisatie streng in de gaten, alsook hun leden en hun kantoren. Maar ondanks al het gevaar dat hun werk omgeeft, is hij ervan overtuigd dat er hoop is: “Zelfs nu we het in Zimbabwe zo moeilijk hebben, is er hoop, omdat er landen zijn als Nederland waar het is gelukt.”

“Ik ben al zo lang aan het werk en ik heb zo’n groot deel van mijn leven gegeven aan mensenrechtenwerk en mensenrechtenverdedigers. Maar ik was mijn eigen welzijn vergeten. Deze drie maanden hebben me doen realiseren dat het belangrijk is om ook voor jezelf te zorgen.  Ik kan alleen klaarstaan voor anderen, als ik voor mezelf kan klaarstaan. Ik kan andere beschermen, als ik mezelf kan beschermen. Ik kan sterk zijn voor anderen, als ik sterk kan zijn voor mezelf.” 

Mojalifa verbleef in 2021 in Shelter City Tilburg. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om uit te rusten en aandacht te geven aan zijn eigen welzijn. Onderwijl dacht hij na over zijn werk en veiligheidssituatie. Gedurende deze tijd ontmoette hij andere mensenrechtenverdedigers, organisaties en donoren, en sprak hij zich in het openbaar uit over zijn werk en de mensenrechtensituatie in Zimbabwe. Ook leerde hij over het werk van de LHBTI+-gemeenschap in Nederland.

bottom of page