top of page

JUDITH

De LHBTI-gemeenschap in Nigeria staat onder hevige druk, omdat ze geen rechtsbescherming hebben en ook niet geaccepteerd worden door de maatschappij. Volgens de Nigeriaanse wet is seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden, net als publieke vertoningen van homoseksuele genegenheid. In noordelijke staten staat daar zelfs de straf van steniging op. Hierdoor komen weinig LHBTI’s in Nigeria uit voor hun seksuele voorkeur—zij die dat wel doen, worden doelwit van bedreigingen en geweld. Vooral lesbische vrouwen hebben te maken met intimidatie, bedreiging, mishandeling, en zware stigmatisering, vanwege het hebben van een seksuele voorkeur die tegen de norm ingaat. Omdat zij opkomt voor vrouwenrechten en zelf ook LHBTI-activist is, heeft Judith veel geleden onder discriminatie van de LHBTI-gemeenschap.

“In Nigeria maak je je constant zorgen over wat je aan het doen bent, wie je bent, welk tijdstip je naar buiten gaat en welk tijdstip je weer terug komt.”


Maar Judith wil daar verandering inbrengen. Onuitputtelijk werkt ze aan het bouwen van een brug tussen leden van de LHBTI-gemeenschap en zij daarbuiten. Zij biedt gratis juridische bijstand, bemiddeling, psychosociale ondersteuning en therapie aan LHBTI’s. Tot op de dag van vandaag is ze actief als verdediger en pleitbezorger van vrouwenrechten en LHBTI-rechten.


In 2017 verbleef Judith in Shelter City Maastricht. Dankzij haar verblijf kon ze op adem komen en nieuwe energie verzamelen. Ze kwam in contact met mensen die haar problemen deelden, en deed kennis op over digitale, fysieke en psychologische veiligheid, om zo beter om te kunnen gaan met de moeilijkheden die ze dagelijks op haar pad tegenkomt.

bottom of page