top of page

DAVID

De mensenrechtensituatie in Mexico blijft tot op de dag van vandaag zeer ernstig. Het wemelt van zware mensenrechtenschendingen, zoals buitengerechtelijke executies, martelingen en gedwongen verdwijningen. Het is de norm dat deze misdaden onbestraft blijven, omdat het strafrechtelijk stelsel er niet in slaagt om slachtoffers genoegdoening te doen toekomen. Per november 2020 maakte de overheid melding van de verdwijning van meer dan 75.000 mensen — waarvan het merendeel in de periode na 2006. Mexico is op dit moment een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor mensenrechtenverdedigers. Dat is des te zorgwekkend voor mensen als David, die zich bezighouden met gedwongen verdwijningen. “Het zijn niet alleen mensenrechtenverdedigers die dit gevaar lopen, maar ook gewone Mexicanen.”

“Als mensenrechtenverdediger begeleid en adviseer ik familieleden van vermiste personen in de grensstad Coahuila. Mexico kampt met vele gedwongen verdwijningen en mensenrechtenschendingen, vaak in relatie tot drugshandel, femicide en migratie. Het documenteren van vermiste personen is noodzakelijk om toegang tot de rechtspraak te krijgen in mijn land.”


David’s werkveld is omgeven van geweld en corruptie, omdat autoriteiten straffeloosheid in de hand spelen en criminele, politieke en commerciële belangen boven burgers plaatsen. Dit heeft er helaas toe geleid dat David en zijn organisatie doelwit zijn van bedreigingen, zwartmakerij, intimidatie en geweld uit de hoek van de georganiseerde misdaad en de veiligheidsdiensten. Als gevolg van deze geweldadige weerstand, heeft David gekozen om een rustig leven t e leiden.


In 2021 verbleef David in Shelter City Utrecht. Hij nam van de gelegenheid gebruik om uit te rusten en Nederland te verkennen. Ook ontmoette hij andere activisten en organisaties terwijl hij aandacht bleef vragen voor de gedwongen verdwijningen en mensenrechtenschendingen in Mexico.

David augusto Jimenez Mireles Utrecht we
bottom of page